tekstwiedenrietR

Wiedenriet op twitter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   •  
Riettelersvereniging “De Wieden”

Wij zijn de in 1937 opgerichte en na de laatste naamswijziging in 2003 onder de naam Riettelersvereniging “De Wieden” werkende vereniging van rietsnijders/natuurbeheerders waarvan het bestuur zich namens de leden ten doel stelt voor alle belangen van de rietcultuur in “De Wieden” bij de Lokale en Provinciale overheden, de Natuurorganisaties, Waterschappen enz. op te komen. Daarnaast heeft zij de taak het riet uit “De Wieden”in de breedst mogelijk zin te promoten en de kwaliteit van het riet blijvend hoog te houden. Dit laatste was de reden dat de vereniging het Wiedenrietlabel in het leven geroepen heeft. Riet met het Wiedenrietlabel voldoet n.l. aan de hoogste eisen! Telers mogen dit label alleen gebruiken als zij voldoen aan de gestelde voorwaarden.
Perspublicaties en advertenties zijn een vast onderdeel van ons PR plan en kunt u ons volgen op Twitter
De vereniging verkoop zelf geen riet maar kan haar activiteiten financieren uit contributies en opbrengsten uit de verkoop van de labels.

 

Natuurgebied “De Wieden”

In de kop van Overijssel, tussen Meppel, Steenwijk en Emmeloord ligt het natuurgebied ‘De Wieden’, onderdeel van het Nationaal Park 'Weerribben-Wieden'. Het waterrijke gebied 'De Wieden' is meer dan 5000 hectare groot en kenmerkt zich door de rust, stilte en de enorme diversiteit aan flora en fauna. In het gebied komen onder andere de planten Ronde Zegge, Brede Rietorchis, Moerasblad, Klein blaasjeskruid de kleine Valeriaan e.v.a. voor. Het gebied is deels eigendom van de Vereniging Natuurmonumenten.


Wiedenriet

Naast deze plantensoorten groeit in het natuurgebied ‘De Wieden’ ook het bekende Wiedenriet. Door de uitstekende omstandigheden die in het gebied heersen kan men stellen dat de kwaliteit van dit riet tot de beste van Europa kan worden gerekend. De juiste PH waarde van het water maakt dat het riet hard en sterk is, hetgeen de toepasbaarheid als dek-riet en levensduur ervan positief beïnvloedt.

Wiedenriet wordt hoofdzakelijk gebruikt als dakbedekking. Waar vroeger riet op daken werd toegepast als een goedkope wijze van dakbedekking, wordt het nu veel in de luxere bouw toegepast. Wiedenriet wordt door vakmensen(Natuurbeheerders) kort gemaaid, (het hardste deel van de stengel –met de langste levensduur - komt dan op het dak) , op natuurlijke wijze nagedroogd, opgebost en gebundeld in rollen van 100 bossen en aan de middelste band voorzien van het blauwe Wiedenrietlabel. De lengte van het riet varieert tussen de 1,25 en 2,5 meter. De omtrek van een bosje is 55 cm. Gelabeld Wiedenriet is beperkt leverbaar.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               


Misverstand

Bij de consument bestaat een groot misverstand wat betreft riet. Het fijnste riet is namelijk niet altijd het beste riet. Fijn riet geeft wel het mooiste beeld maar het is het vakmanschap van de rietdekker die dit beeld bepaalt door het verwerken van het juiste riet, fijn en/of grof, op de juiste plaats in het dak. Voor een duurzaam dak is het gebruik van iets grover riet aan te raden. Dit ademt beter en slaat minder gauw dicht waardoor lucht en vocht makkelijker kunnen worden afgevoerd. Wiedenriet voldoet aan deze eigenschappen en kan dus met recht tot de beste rietsoorten van Europa worden gerekend.

Gelabeld Wiedenriet, het beste riet voor uw dak!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

RIET UIT DE WIEDEN.. 

"Riet uit de wieden" vanaf juni 2018 zijn de leden van de Riettelervereniging "De Wieden "begonnen met hun riet op te binden met wit band met daarop in zwarte letters het opschrift "RIET UIT DE WIEDEN" zo kan iedereen zien waar deze bosjes met de omtrek van 55cm. vandaan komen.

Deze bosjes worden in een rol van 100 stuks aangeboden . Aan deze rol kan ook het blauwe WIEDENRIET label verbonden worden.            

 

Meer informatie

U wilt meer informatie over Wiedenriet of riet uit de wieden ?   Neem contact op met onze vereniging via mail: info@wiedenriet.nl of via telefoonnummer 06 83 164 705